Arlanda är Sveriges mest vältrafikerade flygplats – antalet flyg som startar och landar här uppgår till ungefär 230 000 flighter per år. För att trafiken ska kunna flyta säkert och obehindrat sitter flygledarna i flygledartornet och vägleder strukturerat planen till och från rätt gate. Arlandatornet är 90 meter högt och molnfria dagar går det att se både Uppsala Domkyrka och Globen i Stockholm från driftcentralen.

Solskyddsrullgardiner för en bättre och säkrare arbetsmiljö

Jobbet som flygledare kräver inte bara en djup teknisk kompetens, utan också stor koncentration och noggrannhet. Faktorer som oljud och dålig sikt påverkar flygledarnas förutsättningar att utföra sitt arbete. Minsta felberäkning kan få katastrofala följder, vilket gör det extra viktigt med en trygg och störningsfri arbetsmiljö.

När flygplan startar eller börjar inflygningen får flygledaren inte tappa visuell kontakt med flygplanet, ifall något oförutsett skulle ske. Solen riskerar att bli ett störningsmoment, eftersom den hämmar sikt och skapar reflektioner på skärmar och instrument. Vi vet att ett bra solskydd gör stor skillnad för arbetsmiljön i flygtornen – det gör oss på Solar-Screen lite extra stolta över att ha tillverkat och levererat solskydden för Arlandatornet. Högkvalitativa solskydd tillåter nämligen flygledare att få god överblick över trafiken samtidigt som de minskar blänk på skärmarna.

Solar-Screen XL – stora, motoriserade solskydd anpassade för flygledartorn

Solar-Screen XL är motoriserade solskyddrullgardiner som är anpassade för stora fönster, vilket gör dem perfekta för användning i exempelvis flygledartorn. Våra största solskydd har en maxbredd på 320 cm, men är ni i behov av ännu större rullgardiner går det bra att kontakta oss.